Fowler

 • Fowler Calculator Ltd. 1898 yılında William H. Fowler tarafından Manchester’da kuruldu. Çeşitli bilimsel cihazların yanında birçok değişik kerrat cetveli geliştirdi ve üretti. Fotoğraflarda yer alan model, çok daha yaygın olarak tanınan cetvel şeklinde kerrat cetvelinin dairesel varyasyonundur. Düğmelerden biri ölçeklerin bulunduğu ana gövdeyi döndürür, diğeri ise camın üzerindeki ince siyah çizgiyi hareket ettirmek suretiyle karekökü, logaritma, sinüs, kosinüs hesaplamaları yapılabilir. Dairesel yapısı sayesinde standart kerrat cetvellerine oranla daha az yer kaplar ve daha hassas çalışır.
   
   
  Referanslar:
  Nathan Zeldes’s History of Computing
  David M. Riches - Mathematical Instruments