Soroban
Soroban #1519 x 23.5 cm , Tintype , 2015 Soroban #0319 x 19 cm , Tintype , 2015 Soroban #1219 x 23.5 cm , Tintype , 2015
The abacus was invented in Babylon and Egypt around 3,000 BC. And has been used for centuries all over the world. Abacus was introduced to Japan in the 17th century by the Chinese and it was adopted very quickly, named as Soroban and further refined by the Japanese custom. After the latest refinement in the 1930’s the Japanese Soroban reached its current form and it is still widely used in Japan. Specially trained Soroban Masters can perform complex arithmetic operations much faster than their counterparts using electronic calculators.

Milattan önce 3,000 yılında Babil ve Mısır’da icat edilen abaküs binyıllarca kullanıldı ve birçok evrim geçirdi. Abaküsü 17. Yüzyılda Çinlilerden öğrenen Japonlar, bu aleti kısa süre içinde benimsediler ve daha rafine bir forma sokarak Soroban adını verdiler. En son 1930’lu yıllarda değişikliğe uğrayan Soroban, bu formu ile günümüzde Japonya’da hem hesaplama işleri hem de çocukların aritmetik eğitimi için çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özel okullarda “usta” seviyesinde Soroban kullanıcısı olan Japonlar, karmaşık aritmetik işlemlerini elektronik hesap makinesi kullanıcılarından çok daha kısa sürede hatasız olarak gerçekleştirebilmektedirler.

References :
James Cursick, “The Japanese Soroban : A Brief History” , Osaka Abacus Association
Calculus : Addometer Adix Burroughs Curta Fowler Odhner Soroban
e-Book ENG | TR